Структура адміністрації

Управління комунального господарства та благоустрою

к.113 Начальник управління

Пилипенко
Олександр Олександрович

E-mail:o.pylypenko@mkrada.gov.ua

37-56-73
к.112 Заступник начальника

Бєлінська
Тетяна Олександрівна

E-mail:t.bielinska@mkrada.gov.ua

37-56-54
Відділ комунального господарства та благоустрою

к.116

Начальник відділу

Кондрат
Світлана Володимирівна

E-mail:s.kondrat@mkrada.gov.ua

37-56-55

к.115 Головний спеціаліст

Ігнатенко
Костянтин Володимирович

E-mail:k.ihnatenko@mkrada.gov.ua

37-57-01
к.117 Головний спеціаліст

Шульженко
Ольга Миколаївна

E-mail:o.shulzhenko@mkrada.gov.ua

37-57-02

Відділ санітарної інспекції

к.114

Начальник відділу

Білик
Костянтин Валентинович

E-mail:k.bilyk@mkrada.gov.ua

37-57-01

к.115 Головний спеціаліст

Самсонюк
Олександр Олександрович

E-mail:o.samsoniuk@mkrada.gov.ua

37-57-01
к.115
Головний спеціаліст

Добровольська
Людмила Володимирівна

E-mail:l.dobrovolska@mkrada.gov.ua

37-57-01