ВАЖЛИВО!

ІНФОГРАФІКА

Дорожня карта для людей, переміщених в межах країни (доповнена по всій Україні)

ДОВІДНИК
демобілізованого учасника антитерористичної операції

 

>

   
09.11.2018 09:30

Адміністрація Центрального району розпочинає цикл інформації щодо основних завдань та положень управлінь та відділів

Метою діяльності Служби у справах дітей адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради є реалізація на території міста Миколаєва державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; організація в межах визначених законодавством повноважень практичних заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, створення умов щодо недопущення приниження їх честі і гідності.

Основні завдання!!!

1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у галузі соціального захисту дітей, профілактики серед них бездоглядності та правопорушень, оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Служба може розробляти пропозиції щодо практики застосування законодавства, його вдосконалення і вносити їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету міської ради, міської ради.

Повноваження служби!!!

1. Реалізація державної політики у місті з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 
2. Координація зусиль органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3. Сприяння оздоровленню та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
4. Співпраця з громадськими, релігійними організаціями з питань соціального захисту та підтримки, надання соціальних послуг дітям, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства, протидії торгівлі дітьми.
5. Аналіз рівня соціальної захищеності та правопорушень серед дітей, розробка пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку, інших програм відповідно до компетенції служби, реалізація заходів передбачених програмами.
6. Надання організаційної і методичної допомоги установам, організаціям з питань соціального захисту дітей, організації превентивної діяльності з дітьми за місцем навчання, проживання, організації дозвілля.
7. Організація та участь у заходах, спрямованих на захист прав та інтересів дітей, попередження проявів девіантної поведінки у дітей.
8. Розгляд звернень громадян, здійснення особистого прийому дітей, їх батьків та осіб, що їх замінюють, що становлять компетенцію служби.
9. Проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи з питань захисту прав, свобод та законних інтересів дітей через засоби масової інформації.
10. Контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за їх місцем проживання або у спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
11. Додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми.
12. Організація соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
13. Залучення посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради, спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, здійснення заходів, що належать до компетенції служби.
14. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємство, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.
15. Служба має право брати участь у засіданнях постійних комісій ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
16. Порушення перед головою адміністрації питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у випадку порушення ними чинного законодавства щодо захисту дітей.
17. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради з питань захисту прав та інтересів дітей.
18. Представлення інтересів дітей у судах.
19. Запрошення для бесіди батьків або осіб, що їх замінюють, посадових осіб з метою з‘ясування причин та умов, що призвели до порушення прав дітей, їх бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень; вжиття заходів до усунення виявлених причин.
20. Проведення перевірок умов влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
21. Здійснення перевірки стану роботи із соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчальних закладах, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місце проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
22. Укладання в установленому порядку угоди про співробітництво з організаціями, установами, громадськими організаціями.
23. Розгляд пропозицій керівників виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій, громадян з питань захисту прав та інтересів дітей.
24. Поширення інформації щодо змісту та результатів діяльності служби. 
25. Інформування голови адміністрації та міського голови у випадках невиконання посадовими особами виконавчих органів міської ради заходів, спрямованих на соціальний захист дітей.
26. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба.
27. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань. 
28. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
29. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, сприяння усиновленню та влаштуванню дітей до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
30. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, звітів щодо соціального захисту дітей.
31. Забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень та поширення бездоглядності серед підлітків.
32. Організація правового соціально-психологічного консультування дітей та їх батьків, опікунів (піклувальників), створення консультаційних пунктів.
33. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради з питань опіки та піклування, відчуження майна та інших питань щодо соціального захисту дітей.
34. Оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, в державні заклади.
35. Підготовка матеріалів та клопотань щодо закріплення житла дітей, постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Структура та організація роботи!!!

1. Начальник та працівники служби призначаються на посади та звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством.
2. Посадові обов’язки працівників служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради.
3. До складу служби входять: 
- начальник служби 
сектор захисту прав, свобод та законних інтересів дітей 
- завідувач сектору 
- головний спеціаліст 
сектор опіки та піклування 
- завідувач сектору 
- головний спеціаліст.